6.4.2017
• 2005 yılı içerisinde 78 işkence mağduru ilk defa rehabilitasyon ve tedavi için kabul edildi.
• 2004 yılı içerisinde rehabilitasyon ve tedavi olmak için başvuran ve tedavileri 2005 yılına sarkan 19 kişinin tedavisine bu yıl içinde de devam e

• 2005 yılı içerisinde 78 işkence mağduru ilk defa rehabilitasyon ve tedavi için kabul edildi.
• 2004 yılı içerisinde rehabilitasyon ve tedavi olmak için başvuran ve tedavileri 2005 yılına sarkan 19 kişinin tedavisine bu yıl içinde de devam edilmiştir.
• Önceki yıllarda (2003 ve öncesi) rehabilitasyon ve tedavi başvurusu yapan, ancak çeşitli sebeplerle tedaviyi yarım bırakan veya daha sonra tekrar gözaltına alınıp işkence gören 32 kişi de tedaviye devam etmek yada yeniden tedavi olmak için başvuruda bulunmuştur.
• Böylece bu yıl içinde toplam 129 işkence mağdurunun tedavisi sürdürülmüştür. (Bu sayıya gönüllü olarak; göç mağdurları ve başvurucu yakınlarına yönelik, 45 kişiye verilen sağlık hizmeti eklenmemiştir.) İlk kabul ve değerlendirmeleri yapılan başvuruculardan alınan demografik bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
• İstatistiklerde 2005 yılı içerisinde başvurusu alınan, başvuruculara ait bilgiler vardır. 2004 yılından beri tedavisi süren hastalar ve önceki yıllarda başvuru yapıp bu yıl içinde tekrar tedaviye gelen hastalara ait bilgiler geçmişe ait olduğu için, istatistiklerde yer almamıştır
• Bu yıl Vakıf İşkence Rehabilitasyon merkezine başvuran mağdurlardan, şikâyetleri kronik olanların (uzun dönem cezaevi hükümlüleri) sayısının arttığını görmekteyiz. Vakıf imkanları, terapi zamanı ve ülkemizdeki sağlık hizmetlerindeki olumsuz değişimlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı başvurucu alımı sınırlı tutulmaya çalışılmıştır.
• Aralık ayında vakıfla ilgili çeşitli etkinliklerin (yeni dönem proje hazırlıkları,  yıllık rapor hazırlanması vb.) ve de akut başvuruların olmaması nedeniyle en az başvurucu kabul edilen ay olmuştur.
Bu yıl içinde başvuran hastalarımızın en yaşlısını (51 y.), en gencini (15 y.) oluşturmaktadır. 78 işkence mağdurundan 11’ini oluşturan kadın başvurucuların en küçüğü 25 yaşında, en büyüğü ise 47 yaşındadır. Kadın başvurucuların yaş ortalaması 34.09’dur. 67 erkek başvurucunun en küçüğü 15 yaşında iken en büyüğü 51 yaşındadır. Erkek başvurucuların yaş ortalaması ise 32.38’dir. En yaşlı 10 mağdurdan 2’si kadın, 8’i erkektir. 50 yaşın üzerinde olan hasta sayısı 1’dir ve erkektir. Bu yıl içinde tedavileri sürdürülen 78 yeni başvurucunun yaş ortalaması ise 32.62’dir. Özellikle 30–40 yaş aralığında bulunan mağdurların sayıca fazla olduğunu ifade edebiliriz.