AB SEMİNERLERİ

TOHAV AB Enstitüsü, Türkiye’de demokratik bir hukuk sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi, Avrupa Birliği Hukuku’nun araştırılması, öğretilmesi ve Türkiye’nin AB tam üyelik sürecinde başta Kopenhag Siyasi Kriterleri olmak üzere, AB kurumları ve normlarının iç hukukta kalıcılaşması ve kurumlaşmasına katkı sunmak, tanıtmak, uygulama boyutunda incelemek amacıyla çalışma alanına giren konularda yerli, yabancı uzmanları ve diğer ilgili aktörleri bir araya getirerek ‘AB SÖYLEŞİLERİ’ seminerleri düzenlenmektedir.

 

AB SÖYLEŞİLERİ seminerleri, bu seminerlere ilgi duyan herkesin katılımına açık olup TOHAV AB Enstitüsü konferans salonunda gerçekleşmektedir.