AZINLIK HAKLARI PROGRAMI

TOHAV bu çalışmasıyla, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine bir sivil toplum örgütü olarak destek vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla demokrasi ve insan haklarının gelişimine destek vermeyi ve Türkiye’nin Kopenhag politik kriterlerine uyumunu güçlendirmeyi ayrıca öncelikli olarak hak sahibi gruplara kurumsal ve hukuki destek sunmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışmasıyla TOHAV Kopenhag politik kriterlerinin ilgili çevrelerde ( insan hakları örgütleri, hukukçular, barolar) yeterince anlaşılması için çalışmalarda bulunmaktadır. Yine bu amaçla, Kopenhag siyasi kriterleriyle iç hukuku karşılaştırarak ve Avrupa standartlarıyla nerede uyulmadığına odaklanarak, problem alanlarını tespit etmeyi hedeflemektedir. Ulaşılan sonuçları hükümet, yasa koyucuyla paylaşarak nelerin yapılmasına ilişkin görüş ve önerilerini sunmaktadır. Bunları gerçekleştirirken Avrupa ve dünyanın geri kalan ülkelerinden iyi örnekleri kullanacaktır.

Program amaçları;

  • Azınlık ve kültürel haklar alanında Kopenhag politik kriterlerine ulusal hukukun tam uyumunu gerçekleştirmek
  • İnsan hakları alanında yapılan yasal düzenlemelerin uygulanma boyutunun izlenmesi ve etkili raporlanması konusunda kapasite geliştirme;
  • İlgili hak sahiplerine hukuki ve kurumsal danışmanlık vermek; gerekirse dava takiplerinde temsil etmek
  • Hükümet organlarına yönelik yasal reformların tam olarak uygulanması konusunda etkili raporlar ve öneriler sunmak