BUGÜN TBMM’DE GÖRÜŞÜLECEK OLAN “CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ” KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRIDIR.

27.5.2021

Bugün TBMM’de görüşülecek olan “ 25.05.2021 Tarihli Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Kanun Önünde Eşitlik İlkesine aykırıdır. Buna ilişkin açılamamız : /Content/UserFiles/Editor/files/25_05_2021%20Kanun%20Teklifine%20Y%C3%B6nelik%20Bas%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1%20%20Tohav.pdf

Bugün TBMM’de görüşülecek olan “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Kanun Önünde Eşitlik İlkesine aykırıdır.