HAKKIMIZDA

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ( TOHAV), 1994 yılının Ekim ayında İstanbul’da, İstanbul, Ankara ve İzmir Barolarına kayıtlı 46 avukat tarafından, demokratik ve evrensel hukuk ilkeleri temelinde bir araya gelerek kurulmuştur.

TOHAV, Türk Medeni Yasasına göre kurulmuş, hükümet dışı, bağımsız, tarafsız, politik olmayan bir sivil toplum örgütüdür.

TOHAV, Türkiye’nin tüm bölgelerindeki insan hakları ihlallerini araştırmak ve takip etmekle kendisini yükümlü sayar. Bu çalışmalarını yaparken ırk, cinsiyet, din, etnik köken ve siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın mağdur olan kişilerin hak arama çabalarına hiçbir maddi katkı beklemeden yardımcı olur.

TOHAV’ın üyeleri Türkiye'nin çeşitli illerindeki barolarına bağlı avukatlardan oluşmaktadır. TOHAV, çalışmalarını üye ve gönüllü hukukçular ve işkence rehabilitasyon alanında çalışan hekimler aracılığıyla yürütmektedir.

TOHAV Genel merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. TOHAV’ın 7 asil ve 7 yedek üye avukattan oluşan bir yönetim kurulu ve 3 asil, 3 yedek üye avukattan oluşan Denetleme Kurulu bulunmaktadır. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri 2 yılda bir yapılan, vakıf üyelerinin katıldığı kongre sonucu seçilmektedir.