İSTANBUL PROTOKOLÜ

İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve
Belgelendirilmesi için El Kılavuzu
(İstanbul Protokolü)

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ

II. KONUYLA İLGİLİ ULUSLARARASI HUKUK STANDARTLARI

III. KONUYLA İLGİLİ ETİK DEĞER VE KURALLAR

IV. İŞKENCENİN HUKUKİ AÇIDAN SORUŞTURULMASI

V. GÖRÜŞME İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRMELER

VI. İŞKENCENİN TIBBİ DELİLLERİ

VII. İŞKENCENİN PSİKOLOJİK KANITLARI

EK I: İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesine Kılavuzluk Eden İlkeler

EK II: Teşhis ve Tanı Testleri

EK III: İşkencenin Belgelendirilmesi için Anatomik Çizimler

EK IV: İşkence ve Kötü Muamelenin Tıbbi Değerlendirilmesine Kılavuzluk Eden İlkeler

 

 

Eklenmiş Dosya : istanbul protokolü