KADIN DOSTU YEREL YÖNETİMLERE DOĞRU PROJESİ

27.3.2017

İsveç Konsolosluğu tarafından desteklenen ve 12 ay sürecek projenin genel amacı, Avrupa Yerel Yaşamda kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın yerel yönetimler tarafından imzalanması yoluyla kadınların yaşamlarının iyileştirilmesi/dönüştürülmesi çabalarına katkı sunmaktır.

Bu amaçla proje kapsamında, yerel yaşamda; kadınların sorunlarının görünür kılınması, bu sorunların çözümüne yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi; tüm hizmet alanlarında kadınların gereksinimlerinin dikkate alınması; yerel yönetimler ile kadın STKların işbirliğine teşvik edilmesi gibi özel amaçları gerçekleştirmek hedeflenmiştir.

Proje süresince Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı ile ilgili 50 belediyeye kapasite geliştirme eğitimi verilecektir. Eğitim seminerlere katılacak belediyelerin toplumsal cinsiyete dayalı planlama, bütçeleme yapması konusu teşvik edilecektir. Proje sonunda en az 40 Belediyenin Şartı imzalaması beklenmektedir.  

Projenin nihai faydalanıcıları; Kadınlar, kadınların yakınları ile birlikte tüm toplum, kamu kurumları, yerel yönetimler, kadın örgütleridir.

 Temel aktiviteler:

1- Yayın tanıtım faaliyetleri: Şartın tanıtımına ve toplumsal cinsiyete duyarlı planlama ve bütçelemeye ilişkin broşür ve eğitim materyallerinin hazırlanması

2- Kapasite geliştirme eğitimleri ve ziyaretler

3- Analiz rapor