SIĞINMACI MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN SAĞLIK VE ADALETE ERİŞİMİ PROJESİ (İSTANBUL)

17.7.2017

Sığınmacı Mülteci ve Göçmenlerin Sağlık ve Adalete Erişimi Projesi (İstanbul)

 

Avrupa Birliği (AB)’ tarafından desteklenen proje kapsamında TOHAV Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde mülteci ve sığınmacılara yönelik çalışmalara başlanmıştır. AB tarafından desteklenen proje kapsamında Merkez bünyesinde; mültecilere, sığınmacılara ve göçmenlere sosyo-medikal ve hukuki destek sağlanmaktadır. 2017 yılı Şubat ayı itibariyle başlayan çalışmalar proje kapsamında iki yıl süre ile devam edecektir

Tarihi göç yolları üzerinde bulunan ve bölgedeki diğer ülkelere kıyasla görece daha iyi bir refah ve demokrasi seviyesine sahip bir ülke olarak Türkiye, artık transit ülke konumunda değildir ve düzensiz göç akışına maruz kalmakta ve göç almaktadır. Bu düzensiz göç akışı yalnızca mültecileri ve sığınmacıları değil, aynı zamanda ekonomik göçmenleri ve Suriye’deki iç savaş nedeniyle gelen sınır mültecilerini de kapsamaktadır. Çeşitli nedenlerle Türkiye’ye gelen mülteci ve sığınmacıların büyük bölümü metropollere özellikle de İstanbul’a gelmektedir. Ülke nüfusuna paralel olarak İstanbul mülteci ve sığınmacılar bakımından da en yoğun kitlenin bulunduğu ildir. Bu nedenle mülteciler ve sığınmacılar açısından en çok desteğe ihtiyaç duyulan illerin başında İstanbul gelmektedir. Bu kapsamında AB’nin desteklediği proje kapsamında Tohav Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde mülteci ve sığınmacılara sosyo-medikal ve hukuki destek sağlanmaya başlanmıştır.

 

  •  

Mülteciler ve sığınmacılar sağlık sorunlarına göç yolundaki ve geldikleri ülkedeki herhangi birinden daha fazla maruz kalmaktadır. Göç yolları, çok sayıda güvensiz durum ve ülkeden yapılan uzun yolculuklar ve transferler nedeniyle çok tehlikelidir. Ayrıca, göçmenler güvenliksiz durumları nedeniyle çeşitli suiistimal biçimlerine maruz kalmaktadır. Hijyenik olmayan yerlerde yerleşim, şantaj veya insan ticareti (hem çalışma hem de cinsel sömürü için) riskleriyle karşı karşıyadırlar. Çok sayıda mülteci ve sığınmacı bulaşıcı hastalıklardan muzdariptir (HIV/AIDS, tüberküloz). Ayrıca, işsizlik, diğer insanlarla iletişim eksikliği ve beklemenin getirdiği zor psikolojik durum nedeniyle anksiyete-depresyon semptomları geliştirebilirler.

 

Mülteciler ve sığınmacılar genellikle uzun süre boyunca yabancı vatandaşlara yönelik misafirhanelerde veya diğer devlet merkezlerinde hijyenik olmayan koşullarda tutulmaktadır. Tüm bunları dikkate alarak, Merkez kapsamında sunulan sosyo-medikal destek mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılayan çözüm odaklı bir yaklaşım sunmaktadır.

 

Merkeze başvuran mağdurlar önce sosyal çalışmacı tarafından kabul edilerek, sosyo-medikal başvuruları kayıt altına alınmaktadır. Başvurucuların, komplike akut veya kronik hastalıkları söz konusu olması durumunda; Merkez tarafından anlaşmalı uzman bir doktora ya da daha gelişmiş sağlık merkezlerine ve hastanelere yönlendirilmektedir. Bu şekilde, mültecilerin ve sığınmacıların maliyetsiz bir şekilde sağlık hizmetlerine erişmesi sağlanmaktadır.