UMUT HASSAS BİR TOHUM OLDUĞUNDA: TÜRKİYE’DEKİ GÖÇMEN MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN SAĞLIK VE ADALETE ERİŞİMİ PROJESİ(SURUÇ)

17.7.2017

Umut Hassas Bir Tohum Olduğunda: Türkiye’deki Göçmen Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık ve Adalete Erişimi Projesi

 

Avrupa Birliği (AB)’ tarafından desteklenen proje kapsamında ve TOHAV’ın mülteci ve sığınmacılara yönelik devam ettirdiği çalışmalar kapsamında açtığı SURUÇ MÜLTECİ DANIŞMA MERKEZİ, 1 Şubat 2016 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. AB tarafından desteklenen proje kapsamında kurulan Merkez bünyesinde; mültecilere, sığınmacılara ve göçmenlere sosyo-medikal ve hukuki destek sağlanmaktadır.

 

Neden Suruç? Neden Mülteci Danışma Merkezi?

Tarihi göç yolları üzerinde bulunan ve bölgedeki diğer ülkelere kıyasla görece daha iyi bir refah ve demokrasi seviyesine sahip bir ülke olarak Türkiye, artık transit ülke konumunda değildir ve düzensiz göç akışına maruz kalmakta ve göç almaktadır. Bu düzensiz göç akışı yalnızca mültecileri ve sığınmacıları değil, aynı zamanda ekonomik göçmenleri ve Suriye’deki iç savaş nedeniyle gelen sınır mültecilerini de kapsamaktadır.

 

TOHAV mülteci alanına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Suruç’ta başvuru sayısının artmasının sonucu olarak, yaşlı göçmenler, göçmen LGBT bireyler, cinsel saldırı mağdurları, engelli göçmenler ve HIV enfeksiyonu olan göçmenler ve çocuklar gibi özellikle çoklu dezavantaja sahip gruplar üzerine odaklanarak göçmenlere sosyo-medikal destek sağlayan bir göçmen merkezinin kurulmasına ihtiyaç olduğu tespitine varmıştır. Suruç’taki mülteciler ve sığınmacılar genellikle insanların günlük hayatlarını sağlıksız ve sürdürülemez koşullarda geçirdiği kamplarda yaşamaktadır. Bu durumu değiştirmek, mevcut ihtiyaçların karşılanması ve hem kapasite hem de ekipman anlamında çözümlerin geliştirilmesi için Merkez kurulmasına karar verilmiştir. Suruç Belediyesi ile işbirliği içinde TOHAV tarafından yürütülecekMerkez ile mültecilere, sığınmacılara ve göçmenlere sosyo-medikal ve hukuki destek sağlanmaktadır.

 

 

Suruç Mülteci Danışma Merkezi;

  •  

Merkez’de tam zamanlı bir sosyal çalışmacı ve yarı zamanlı bir sağlık koordinatörü çalışmaktadır. Sosyal çalışmacı; Merkeze başvuruda bulunan mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin başvurularını alarak Merkez’de çalışan sağlık koordinatörüne yönlendirilmesini ve başvurucuların bunlarla birlikte daha sonraki uzman doktora ve sağlık kurumlarına sevk, verilen ilaçların temini vs. süreçlerine destek olmakta, yapılan başvuruları kaydederek ilgili takiplerini yapmaktadır.

 

Sağlık koordinatörü ise; sosyal çalışmacı tarafından randevu verilerek Merkeze başvuruda bulunan göçmen ve mültecileri, anlaşmalı uzman doktorlara ve sağlık kuruluşlarına yönlendirmektedir.

 

  •  

Mülteciler ve sığınmacılar sağlık sorunlarına göç yolundaki ve geldikleri ülkedeki herhangi birinden daha fazla maruz kalmaktadır. Göç yolları, çok sayıda güvensiz durum ve ülkeden yapılan uzun yolculuklar ve transferler nedeniyle çok tehlikelidir. Ayrıca, göçmenler güvenliksiz durumları nedeniyle çeşitli suiistimal biçimlerine maruz kalmaktadır. Hijyenik olmayan yerlerde yerleşim, şantaj veya insan ticareti (hem çalışma hem de cinsel sömürü için) riskleriyle karşı karşıyadırlar. Çok sayıda mülteci ve sığınmacı bulaşıcı hastalıklardan muzdariptir (HIV/AIDS, tüberküloz). Ayrıca, işsizlik, diğer insanlarla iletişim eksikliği ve beklemenin getirdiği zor psikolojik durum nedeniyle anksiyete-depresyon semptomları geliştirebilirler.

 

Mülteciler ve sığınmacılar genellikle uzun süre boyunca yabancı vatandaşlara yönelik misafirhanelerde veya diğer devlet merkezlerinde hijyenik olmayan koşullarda tutulmaktadır. Tüm bunları dikkate alarak, Merkez kapsamında sunulan sosyo-medikal destek mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılayan çözüm odaklı bir yaklaşım sunmaktadır.

 

Merkeze başvuran mağdurlar önce sosyal çalışmacı tarafından kabul edilerek, sosyo-medikal başvuruları kayıt altına alınmaktadır. Başvurucuların, komplike akut veya kronik hastalıkları söz konusu olması durumunda; Merkez tarafından anlaşmalı uzman bir doktora ya da daha gelişmiş sağlık merkezlerine ve hastanelere yönlendirilmektedir. Bu şekilde, mültecilerin ve sığınmacıların maliyetsiz bir şekilde sağlık hizmetlerine erişmesi sağlanmaktadır.

 

İletişim Bilgileri…

ADRES; Yıldırım Mah. Ziyademirdelen Sok.NO:/ D:1 Suruç/İSTANBUL

TEL: 0 414 611 98 02